Opa's Blog

BIM is méér dan 3D-model

OpaBlogtBIM. Een begrip dat steeds meer gemeengoed aan het worden is. Toch zijn er nog veel mensen die zich beperken tot de Geometrie, het IFC binnen het BIM-concept.

Maar van het IFD, dus de meerwaarde van eigenschappen binnen het BIM-concept, hoor je nauwelijks iets. Niet dat ik wil aan aangeven dat het een belangrijker is dan het ander. Integendeel, voor mij zijn beide, dus zowel IFC als IFD, een wezenlijk onderdeel van het BIM-concept. De laatste maanden mag ik schouder aan schouder met STABU het IFD-deel van het BIM-concept promoten. Zo ontmoet ik vele mensen die niet eens weten dat BIM méér inhoudt dan alleen het 3D-model. Natuurlijk, men kent wel ongeveer de voordelen van het 3D-model maar men snapt nauwelijks dat dit slechts een deel van het BIM-concept is. Uiteraard, als je met STABU samenwerkt, dan kom je veel bestelschrijvers tegen; duidelijk een deel van het IFD. Maar ook toeleveranciers in de bouw en zeker ook architecten zien vele mogelijkheden in het volledig toepassen van het BIM-concept.Voor laatstgenoemde belangrijke doelgroepen leg ik dan ook het verschil uit tussen IFC en IFD, zoals ook beschreven in het IDM, het BIM-handboek. Dan is mijn constatering dat slechts een klein deel van de toehoorders dit wist, terwijl als je dat in het begin vraagt iedereen wel 'denkt' te weten wat BIM is.

In mijn ogen is bij opdrachtgevers ook nog veel te weinig het besef van BIM-breed aanwezig.
Daarom wil ik graag een lans breken voor de vele opleidingen die met name het BIM-concept helder uitleggen, ergo toepasbaar maken voor deze bouwprofessionals.

Ook onze eigen organisatie biedt een scala van cursussen aan op het gebied van het BIM-concept. En daarbij draait het niet alleen om het kunnen werken met softwareoplossingen die als 'gereedschap' zeer goed functioneren. Het gaat er daarnaast juist ook om te begrijpen wat BIM voor de gehele organisatie kan betekenen. Als je dat niet weet, is dat een gemiste kans!

De slotsom luidt dat oriëntatie op het BIM-concept zeker niet alleen is voorbehouden aan tekenaars/modelleurs. Want ook voor andere partners in de bouwketen kan BIM zijn meerwaarde zeker bewijzen.

 

Groet,
Ad de Jongh
www.ICN-Solutions.nl

 

Ad de Jongh

Ad de Jongh is sinds 2005 werkzaam bij ICN Solutions in ‘s-Hertogenbosch. Zijn specialisme als gecertificeerd BIM-consultant is het doorlichten van organisaties. Hoe scoren zij op de BIM-ladder? Een meetmethode waarbij een BIMscan certificering kan worden afgegeven omtrent de BIM-vaardigheid van de desbetreffende organisatie.