Fusion 360

01 fusion360

De toekomst omtrent het ontwikkelen van producten

De toekomst omtrent het ontwikkelen van producten is sterk aan het veranderen, dus het is van belang dat de tools hiervoor ook veranderen. Deze mailing zal aandacht besteden aan Autodesk Fusion 360, het eerste volledige cloud-based 3D CAD/CAM/CAE programma specifiek ontwikkeld voor productontwikkelaars en de flexibele markt voor CAD modelleren. Dit programma is continu in ontwikkeling en updates worden frequent doorgevoerd, waar u als gebruiker de vruchten van plukt. Daarnaast is Fusion 360 zowel beschikbaar voor Windows en voor Mac.

 

CAD

De grote kracht van Fusion 360 is dat het naast parametrisch ontwerpen ook uitermate geschikt is voor het modelleren van geavanceerde oppervlakken met bijvoorbeeld dubbel gekromde vlakken. Hiervoor is het niet meer noodzakelijk meerdere ontwerppakketten te gebruiken, zoals in de praktijk vaak voorkomt. De meest voorkomende ontwerptechnieken zijn samengebracht in een enkel pakket, te weten:

  • Freeform modeling & sculpting (T-splines)
  • 02 fusion360Solid modeling
  • Parametric modeling
  • Mesh modeling

CAM

Fusion 360 biedt ook uitgebreide mogelijkheden om het CAD ontwerp snel om te zetten tot een werkend prototype middels 3D printtechniek. Fusion 360 is zo ontwikkeld dat het optimaal kan communiceren met 3D printsoftware. Daarnaast zijn er uitgebreide CAM mogelijkheden voor het aansturen van CNC machines.

FEA

03 fusion360

Met de simulatie mogelijkheden binnen Fusion 360 is het mogelijk een ontwerp al in een vroeg stadium te valideren. Zo worden problemen in een vroeg stadium opgespoord, wat uiteindelijk veel tijd en kosten kan besparen in het realisatietraject. Op dit moment zijn er een aantal simulatiestudies beschikbaar, zoals lineair statische spanning. De simulatie mogelijkheden zullen echter in de toekomst verder worden uitgebreid, met simulaties zoals thermische analyse, thermische spanning en vermoeidheid.

Werken in de cloud

Aangezien Fusion 360 volledig in de cloud werkt, worden er geen hoge eisen gesteld aan de hardware waarop het programma draait. De rekenkracht die benodigd is wordt uit de cloud gehaald, waardoor u gewoon verder kunt werken op de PC/laptop, terwijl op de achtergrond de berekeningen in de cloud worden uitgevoerd. Dat is wel zo prettig en daarnaast veel efficiënter.

04 fusion360

Design anywhere, build anywhere

Omdat Fusion 360 volledig in de cloud draait wordt samenwerken met andere projectteams een fluitje van een cent. In deze omgeving wordt het heel gemakkelijk om met verschillende geografisch gevestigde ontwerpteams aan hetzelfde ontwerp te werken en hierover real-time te communiceren. Ontwerpcycli kunnen zo sterk gereduceerd worden wat resulteert in een snellere time-to-market.