Verleng tijdig uw Maintenance Subscription

Na 1 februari 2016: verlenging Maintenance Subscription kan tot één week voor einddatum

Het zal u niet ontgaan zijn dat Autodesk een nieuwe weg is ingeslagen met haar softwarecontracten. Door de geleidelijke overgang naar Desktop Subscriptions zullen steeds meer van onze klanten zowel Maintenance Subscription- als Desktop Subscription-contracten moeten beheren. Dit heeft ook gevolgen voor de verlengingen (renewals). Na 1 februari 2016 is het niet meer mogelijk om vervallen Maintenance Subscription-contracten met terugwerkende kracht te verlengen. Daardoor is het belangrijker dan ooit om uw Maintenance Subscription tijdig te verlengen.

Concreet betekent dit dat u vanaf 1 februari 2016 uw Maintenance Subscription tot uiterlijk één week voor einde van het Subscription-contract kunt verlengen (dus niet meer binnen een jaar na de einddatum).

Indien u niet tijdig verlengt, bent u genoodzaakt om nieuwe software (Perpetual License + Maintenance Subscription of Desktop Subscription) aan te schaffen om met de nieuwste softwareversie te blijven werken en van de vele Subscription-voordelen gebruik te blijven maken. Alleen door tijdig te verlengen, blijft u profiteren van alle voordelen van uw huidige Maintenance Subscription. Dezelfde regels gelden overigens voor verlengingen van Desktop Subscription-contracten. Op tijd verlengen is dus de boodschap!

Belangrijk: veranderingen in verlenging Maintenance Subscription

Het is nu belangrijker dan ooit om uw Maintenance Subscription tijdig te verlengen. Vanaf 1 februari 2016 staat Autodesk het niet langer toe om vervallen Maintenance Subscription-contracten te verlengen. Deze verandering in regels heeft geen gevolgen voor uw permanente Autodesk-licenties.

Echter, het is wel van wezenlijk belang om uw Maintenance Subscription-contract tijdig te verlengen, want alleen zo blijft u profiteren van de volgende voordelen:

  • Nieuwe releases van uw software
  • Productuitbreidingen
  • Vorige versies van uw software
  • Rechten voor thuisgebruik
  • Rechten voor wereldwijd gebruik
  • Technische ondersteuning
  • Cloud credits die met het contract zijn aangekocht
  • Cloud services waarop u recht heeft
  • 25 GB aan cloud storage

Voor verlenging of meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 073-750 6 750.