Wijzigingen voor permanente licenties

De wijzigingen die Autodesk gaat doorvoeren

Als vervolg op ons eerdere bericht over de beëindiging van de beschikbaarheid van permanente licenties, volgt hier een update om u voldoende tijd te geven de aanvullende wijzigingen te leren kennen en te bekijken wat uw mogelijkheden zijn. Zo bent u beter in staat uw wensen te evalueren en de noodzakelijke handelingen uit te voeren voordat de wijziging van kracht wordt.

Op 31 januari 2016 beëindigt Autodesk de verkoop van nieuwe permanente licenties voor individuele producten. Als onderdeel van deze transitie naar aanbiedingen op abonnementsbasis verkoopt Autodesk na 31 juli 2016 geen nieuwe permanente licenties (zowel individuele als netwerklicenties) meer voor Autodesk Design & Creation Suites.

Wanneer deze wijziging van kracht wordt, biedt Autodesk u nieuwe, vereenvoudigde abonnementsopties, zodat u toegang hebt tot meerdere producten en u licenties kunt delen zoals u dat nu ook doet.

Waarom gaan we deze wijzigingen doorvoeren? 
Autodesk voert deze wijzigingen door zodat we nieuwe, vereenvoudigde abonnementsopties kunnen aanbieden waarmee u op een flexibele manier een abonnement kunt nemen op softwareoplossingen die naadloos aansluiten op uw wensen. Meer informatie over uw mogelijkheden

Wat gebeurt er met mijn huidige permanente licenties? 
Deze zijn van u. U heeft recht op het gebruik van uw bestaande softwarelicenties voor onbepaalde tijd, waaronder eventuele nieuwe permanente licenties die vóór 31 januari (voor individuele producten) en 31 juli (voor suites) zijn aangeschaft. Voor permanente licenties met actieve Maintenance Subscription blijft u updates voor uw bestaande softwareversie ontvangen, zolang u uw Maintenance Subscription op tijd blijft verlengen.

Op welke individuele producten en suites heeft de wijziging invloed?
Als u wilt weten op welke individuele producten en suites deze wijziging invloed heeft, gaat u naar www.autodesk.nl/products/perpetual-licenses. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Autodesk Authorized Reseller.

Onze inzet voor u 
Voor een probleemloze transitie werken Autodesk en onze resellers met u samen om de overstap van permanente licenties naar abonnementen op Subscription-basis zo soepel mogelijk te laten verlopen en uitzonderlijke situaties die een snelle oplossing vereisen meteen te evalueren. Ons doel is u zo ver mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen, zodat u kunt anticiperen op deze wijzigingen en plannen kunt maken.

perpetual